Elektroniczne Legitymacje Pracownicze ELP

Elektroniczne Legitymacje Pracownicze ELP są nowoczesnym dokumentem identyfikującym, zabezpieczonym na wysokim poziomie kryptograficznym. W związku z tym, ELP stopniowo wypiera różne legitymacje papierowe, jest łatwa w stosowaniu, a jednocześnie bardzo trudna w sfałszowaniu. Dodatkowo ELP to doskonałe  i nowoczesne rozwiązanie stosowane w systemach RCP i KD firm wysoko ceniących  bezpieczeństwo i prestiż. Na przykład, ELP jest powszechnie używana w uczelniach wyższych  obok legitymacji ELS bazującej na tym samym typie karty procesorowej. A więc, takie rozwiązanie pozwala zarówno pracownikom jak i studentom na korzystanie z tych samych systemów uczelnianych.LEGITYMACJE PRACOWNICZE

System Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej jest oparty na karcie plastikowej z wbudowanym elektronicznym układem stykowym i bezstykowym, pozwalającym na kodowanie i przechowywanie różnych informacji o pracowniku: haseł dostępu, danych osobowych, uprawnień i in.

Elektroniczne Legitymacje Pracownicze – zastosowanie

 • jako identyfikator
 • w kontroli dostępu – CHRONOS-KD
 • w  Rejestracji Czasu Pracy – CHRONOS RCP
 • logowanie do komputera
 • karta z podpisem elektronicznym
 • ELP jako bilet komunikacji miejskiej
 • inne w zależności od potrzeb klienta

W Control System FMN istnieje możliwość zamówienia spersonalizowanych graficznie i sprofilowanych elektronicznie kart ELP. Ponieważ zakres oferowanych usług jest bardzo szeroki, realizowane są nawet najbardziej indywidualne i nietypowe wymagania klientów. Dodatkowo, więcej informacji znajduje się zakładce: Druk kart plastikowych

System ELP

Wprowadzenie Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej do organizacji wymaga uwzględnienia wielu okoliczności i warunków, które mają wpływ na bezproblemowe zadziałanie systemu. Dlatego Control System FMN chętnie pomaga i doradza już na etapie koncepcji i planowania. Podsumowując, organizacja, która planuje wprowadzenie SELP powinna zasięgnąć rady i opinii specjalistów, co pozwoli uniknąć błędów i zbędnych kosztów. Dodatkowo, udzielamy pomocy przy opracowywaniu biznesplanu Systemu Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej (SELP), przy wyborze modułów systemu, rodzaju karty elektronicznej, programu personalizującego i zarządzającego, wyborze urządzeń a nawet przy opracowaniu specyfikacji technicznych systemu niezbędnych w przetargach.

Elementy systemu ELP

 • software: personalizacja, kodowanie kart, zarządzanie ELP, inne funkcje
 • hardware: drukarka kart, czytniki, kodery i inne niezbędne urządzenia
 • moduł do przedłużania ważności legitymacji
 • karty elektroniczne hybrydowe, dualne
 • karty HIGH SECURE
 • dystrybucja i mailing legitymacji pracowniczych
 • wsparcie techniczne

Więcej informacji można uzyskać na stronie: Control System FMN