Hologramy samoprzylepne

DLACZEGO I PO CO HOLOGRAM

Hologramy samoprzylepne zabezpieczają producentów przed możliwością podrabiania ich produktów. Olbrzymie starty za sprawą pojawienia się na rynku nielegalnych towarów wymusza podjęcie działań w kierunku zabezpieczenia wyrobów przed nieuczciwą konkurencją.

Hologramy samoprzylepne stanowią obecnie najbardziej skuteczne zabezpieczenie przed fałszowaniem, podrabianiem i inną manipulacją. Znaki holograficzne nie dają się fałszować za pomocą żadnej ze znanych technik od komputerowej i kserograficznej po drukarską i fotograficzną. Są one tanim i sprawdzonym instrumentem w walce z nieuczciwą konkurencją. Gwarantując oryginalność pochodzenia produktów oraz oczekiwaną przez klienta jakość.

Centrum Kart Plastikowych (CKP) oferuje kilka rodzajów zabezpieczeń kart plastikowych o różnych poziomach bezpieczeństwa. Jednym z najpopularniejszych zabezpieczeń karty plastikowej są hologramy samoprzylepne.

hologramy samoprzylepne

HOLOGRAM KINEMATYCZNY

Hologram zawiera elementy składające się z odpowiednio ułożonych obszarów, wypełnionych albo siatkami dyfrakcyjnymi albo strukturami holograficznymi. Przedstawione na elemencie obiekty graficzne widoczne są na ogół w płaszczyźnie hologramu, przy poruszaniu elementem zmieniają położenie, kształt lub wielkość w mniej lub bardziej płynny sposób. Element zawierający efekty kinematyczne jest na ogół łatwy do identyfikacji oraz dość trudny do podrobienia. Próba usunięcia takiego hologramu powoduje natychmiastowe samozniszczenie.

W przypadku braku odpowiednich środków na wykonanie indywidualnego hologramu Klient Centrum Kart Plastikowych może zamówić hologram standardowy z indywidualizacją (logo, personalizacja imienna, numeryczna).

 

Hologram samoprzylepny

 

 

HOLOGRAMY SAMOPRZYLEPNE – INNE TECHNOLOGIE HOLOGRAFICZNE

Od kilkunastu lat do zabezpieczania autentyczności dokumentów i produktów markowych stosuje się hologramy. Pod tym pojęciem potocznie rozumie się zarówno różne rodzaje hologramów tęczowych, jak i ogólniej dyfrakcyjno-obrazowe elementy optycznie zmienne.
Hologramy wykonane wg jednej z poniższych technik są realizowane w Centrum Kart Plastikowych na zamówienie indywidualne.

Hologram tęczowy płaski (2D)

Hologram posiada płaski obraz o tęczowo zmieniających się kolorach przy pochylaniu góra-dół. Obraz jest też widoczny bez istotnych zmian przy pochylaniu się na boki.

Hologram tęczowy płasko-przestrzenny (2D/3D)

Hologram posiada płaski obraz o tęczowo zmieniających się kolorach przy pochylaniu góra-dół. Elementy obrazu widoczne są, w co najmniej dwóch płaszczyznach tworzących perspektywiczną głębię.

Hologram tęczowy przestrzenny (3D)

Jest to klasyczny hologram tęczowy obiektu trójwymiarowego wykonanego w skali 1:1. Obecnie rzadko stosowany, ze względu na stosunkowo wysokie koszty wykonania i niską wartość zabezpieczającą.

Stereogram tęczowy

Efekt podobny jak wyżej, lecz osiągnięty przez użycie do zapisu hologramu serii ujęć obiektu z różnych kątów, lub sekwencji video. Umożliwia zrobienie hologramu animowanego (zawierającego sekwencje ruchu) dodatkowo dowolne manipulowanie powiększeniem obiektu.
Technika ta jest dość szeroko rozpowszechniona i najczęściej stosowana do hologramów promocyjno-reklamowych.

Kompozycje siatek dyfrakcyjnych

Hologram składa się z obrazów lub kompozycji graficznych, składających się z siatek dyfrakcyjnych, (czyli zbiorów równoległych, jednorodnych prążków) uginających światło padające w różnych kierunkach.
Efekt jest kontrastowy, dobrze widoczny w każdych warunkach. Element, którego wartość zabezpieczająca zależy przede wszystkim od precyzji wykonania, gdyż sama technologia jest znana bardzo szeroko.

Hologram siatkowo-kropkowy

Hologram posiada elementy wykonane przy pomocy sterowanych komputerem urządzeń laserowych, które składają się z pixeli będących siatkami dyfrakcyjnymi o jednakowym kształcie. Kształt ten jest zazwyczaj okrągły lub kwadratowy, o wielkości w granicach 0,25 – 0,0625 mm, (co odpowiada rozdzielczości 100-400 dpi); niekiedy rozdzielczość dochodzi do 600 dpi.

Inne metody zabezpieczeń kart plastikowych.

Powrót