Hologramy semestralne

Personalizowane hologramy semestralne

Uzupełnieniem oferty Control System w zakresie Elektroncznych Legitymacjihologramy semestralne wykonane w technice 2D/3D. Hologramy dodatkowo posiadają naniesioną datę ważności legitymacji.
Data ważności nanoszona jest za pomocą lasera na etapie produkcji hologramu w rezultacie nie jest możliwe jej sfałszowanie przy wykorzystaniu domowych technik, nawet najbardziej precyzyjnych.
Hologram posiada wymiary 10 x 9 mm i grubość ok. 10 µm, przy próbie odklejenia hologram oczywiście ulega zniszczeniu.

hologramy semestralne

Hologramy są zgodne z załącznikiem Nr. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. (poz. 1634) w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.