Legitymacja Służbowa Nauczyciela Akademickiego

Elektroniczna Legitymacja Służbowa Nauczyciela Akademickiego zastępuje funkcjonującą do tej pory legitymację papierową. Control System FMN jest jednym z głównych dystrybutorów blankietów elektronicznej legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego  dla uczelni wyższych.

Elektroniczna Legitymacja Służbowa Nauczyciela Akademickiego

Nasze blankiety spełniają wszystkie wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2020 poz. 85 i 374. Posiadamy je w stałej sprzedaży bez konieczności długiego oczekiwania na dodruk następnej partii.

Na mocy ww. rozporządzenia od 1 października 2020 r. zaczną obowiązywać nowe wzory legitymacji służbowych nauczycieli akademickich. Nowa legitymacja podobnie jak legitymacje studenckie i doktoranta będzie wydawana w postaci plastikowej karty procesorowej z interfejsem stykowym. Przedłużanie ważności legitymacji potwierdzane będzie wizualnie hologramem oraz w układzie elektronicznym np przy pomocy programu PROXIMA.

Będzie ona, jak dotychczasowe legitymacje „książeczkowe”, poświadczała status nauczyciela akademickiego oraz uprawnienia do korzystania z ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, na podstawie odrębnych przepisów.

Dzięki temu, że legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego została wyposażona w układ mikroprocesorowy obok ustawowych funkcjonalności, oferuje ona szereg nowych możliwości, które mogą być wykorzystywane zarówno wewnątrz Uczelni jak i poza nimi. Architektura karty pozwala na wgrywanie apletów, które mogą służyć do obsługi zasobów Uczelnianych (biblioteki, karty dostępu do pomieszczeń, urządzeń itp). Legitymacja może służyć do elektronicznego podpisywania dokumentów, czy autoryzacji przy korzystaniu z komputera. W wielu większych miastach legitymacja wykorzystywana jest jako karta miejska.  To tylko niektóre przykłady zastosowania. Ważne jest aby przy podejmowaniu decyzji o zakupie nowych blankietów określić swoje potrzeby. Nasza firma dzięki swojemu długoletniemu doświadczeniu pomoże dobrać optymalne rozwiązanie. Dodatkowo zastosowanie karty procesorowej jako nośnika legitymacji pozwoli uczelniom na wykorzystanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań. W efekcie pozwoli to uczelniom na zmniejszenie liczby wydawanych dokumentów.