Legitymacje Nauczycielskie

Control System FMN wykonuje legitymacje nauczycielskie na kartach plastikowych wysokiej jakości oraz personalizuje je na profesjonalnych drukarkach retransferowych. Ponieważ do produkcji używamy wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych pozwala to na otrzymanie najwyższej jakości druku.

legitymacje nauczycielskie

 

Nasze legitymacje charakteryzują się naturalnymi kolorami oraz wysokim kontrastem. Dodatkowo wszystkie legitymacje posiadają warstwą laminatu, który zapewnia doskonałą ochronę przed wycieraniem się oraz blaknięciem nadruku.

Legitymacje nauczycielskie

Prawo do posiadania legitymacji nauczycielskich przysługuje nauczycielom przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, a także nauczycielom akademickim. Legitymacja nauczyciela są wydawane na wniosek nauczyciela. Legitymacje oferowane przez Control System FMN spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. Nr 189, poz. 1393). Wnioski o wykonanie legitymacji, wraz ze zdjęciami i podpisem, składać można drogą elektroniczną (link poniżej) tudzież na pendrive.

legitymacja nauczyciela

PROCEDURA ZAMÓWIENIA I WYKONANIA LEGITYMACJI NAUCZYCIELSKICH

Uprawnienia legitymacji nauczycielskiej

Posiadanie legitymacji nauczycielskiej uprawnia przede wszystkim do ulgowego przejazdu środkami transportu publicznego:

  • 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
  • 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych

UWAGA:

Zniżki za przejazdy środkami komunikacji miejskiej lub gminnej ustalane są wewnętrznie przez te przedsiębiorstwa.

Dodatkowe korzyści

  • W krajach Unii Europejskiej legitymacja upoważnia do darmowych wejść do niektórych muzeów oraz na imprezy kulturalne.