Polityka prywatności

Szanujemy i chronimy Twoją prywatność. Dlatego opracowaliśmy dokument pod tytułem „Polityka prywatności”, który precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o użytkownikach ckp.com.pl.

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w ckp.com.pl z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). W związku z powyższym uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Twoich danych?

Jeżeli jesteś naszym klientem, czy wyraziłeś nam zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej bądź na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych administratorem Twoich danych jest CONTROL SYSTEM FMN Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 96 lok U-15, 02-777 Warszawa.

 

Z kim możesz się skontaktować?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas możesz skontaktować się pod dostępnym pod adresem e-mail: cs@cs.pl.

 

Jakie dane są przetwarzane?

Przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, nazwę działalności, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP oraz numer REGON.

 

W jakich celach przetwarzane są Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane w celu:

  • wykonania zawartych umów sprzedaży produktów i usług oferowanych przez ckp.com.pl bądź podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak obowiązki podatkowe, wystawianie i przechowywanie faktur (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości);
  • ustalenia, obrony i dochodzenia naszych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw).
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, przez okres 5 lat od zakończenia umowy;
  • marketingu bezpośredniego. Możemy wykorzystywać do tego m.in. Twój adres e-mail – wtedy wysyłamy komunikację na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej. (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

 

Komu przekazywane są Twoje dane?

W celu wysokiej jakości świadczonych usług i jak najlepszej organizacji Twoje dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  •  dostawcom usług (m.in. zewnętrznej firmie księgowej, informatycznej, dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
  • dostawcom usług wspierających w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail);

 

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy? (EOG)

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren EOG.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Polityka prywatności obowiązująca w naszej firmie mówi, że jeśli jesteś naszym klientem, wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów, a w przypadku procesów reklamacyjnych przez okres 5 lat od zakończenia umowy.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane do momentu rozwiązania łączącej nas umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, a w przypadku wyrażenia zgody na marketing – od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

Czy musisz podać swoje dane?

Ze względów rachunkowych czy podatkowych mamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. Podanie numeru telefonu czy adresu e-mail jest dobrowolne, lecz ich niepodanie utrudni prawny kontakt i realizację umowy.

 

Dane podawane w zamówieniu

Aby zrealizować zamówienie na towary lub usługi dostępne w naszej ofercie, należy wypełnić formularz zawierający podstawowe dane o użytkowniku (imię, nazwisko, nazwa firmy, kontakt, adres), dane te są niezbędne do zrealizowania zamówienia, wysłania przesyłki. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim.

 

Jakie masz prawa?

Masz prawo dostępu do swoich danych, możesz żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, lub odwiedź nas w naszej siedzibie.

 

Zgoda

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. W przypadku newslettera wycofać zgodę możesz poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail na podany wyżej adres. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Prawo sprzeciwu

Dodatkowo masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą jest tzw. klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych objętych sprzeciwem na tej podstawie. Przepisy przyznają Nam prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po naszej stronie wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących Ci interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w takim celu. Po przyjęciu takiego wniosku nie będziemy przetwarzać Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania ze strony www.cs-adams.pl czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: cs@cs.pl

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Zakładka kontakt

W witrynie znajdują się adresy e-mail, pod którymi możesz się z nami skontaktować. W przypadku adresów: cs@cs.pl Twoje dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Jeżeli nie zdecydujesz się zostać naszym klientem oraz nie wyrazisz zgody na dalszy kontakt z Tobą w celach marketingowych Twoje dane zostaną usunięte.

 

Zmiany w polityce ochrony prywatności ckp.com.pl

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego serwisu mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności strony www.cs-adams.pl. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników naszej strony.

 

Faktury

Akceptując politykę prywatności wyrażasz zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Fakturę za zakupiony produkt/usługę otrzymasz mailem.

 

Linki zewnętrzne

Na naszej stronie można znaleźć linki zewnętrzne odsyłające do stron naszych Partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.