Przedłużanie ważności legitymacji studenckiej

Podstawowa licencja umożliwia przedłużanie ważności legitymacji studenckiej (m.in. przedłużanie daty ważności, anulowanie, zmianę danych, wgranie podpisu elektronicznego) . Jedna licencja umożliwia instalacje programu na 5 komputerach.

przedłużanie ważności legitymacjiW ofercie CKP CS znajduje się kompletny program do przedłużania legitymacji studenckich PROXIMA. Działa on niezależnie od innych programów, może być więc używany przez każdą Uczelnię bez względu na już posiadane oprogramowanie bazodanowe.
Elastyczność oraz prostota użytkowania oprogramowania jest zaletą proponowanego systemu i dlatego jest tak często znajduje uznanie uczelni. Mamy możliwość dopasowania oprogramowania do szczególnych wymagań danej uczelni.
Zakupione oprogramowanie instaluje przeszkolony pracownik CS FMN. Czuwa on nad prawidłowością funkcjonowania, szkoli użytkowników i pomaga w rozwiązywaniu problemów, jeśli się takie pojawią. W umowie zobowiążemy się do przestrzegania wszelkich zasad poufności i bezpieczeństwa.

 

Oprogramowanie do zarządzania Elektroniczną Legitymacją Studencką jest niezbędnym elementem systemu uczelnianego, gwarantującym wykorzystanie blankietu ELS zgodne z zapisami rozporządzenia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2006 nr 224, poz.1634).

Powrót