Systemy kartowe

Oferujemy kompletne systemy kartowe, dopasowane do potrzeb organizacji. Projektowany i realizowany system zawiera komponenty hardwareowe i softwarowe, które współpracują z obecną infrastrukturą organizacji lub ją uzupełniają bądź unowocześniają. Systemy oparte są na karcie plastikowej z procesorem (lub bez procesora – systemy proste), a także na innych identyfikatorach elektronicznych np. token, nośnik USB.


ZASTOSOWANIE

 • elektroniczna legitymacja pracownicza
 • karta miejska
 • karta turystyczna
 • karta studenta ELS (elektroniczna legitymacja studencka)
 • karta doktoranta ELD (elektroniczna legitymacja doktorancka)
 • karta ucznia, nauczyciela, rodzica, pracownika szkoły
 • karta pacjenta
 • karta ubezpieczenia zdrowotnego
 • karta narodowego ubezpieczenia społecznego
 • karta ubezpieczenia prywatnego
 • karta European Health Insurance Card
 • karta osobistych danych zdrowotnych
 • karta kibica, wstępu na imprezy masowe
 • karta żołnierza
 • karta klienta
 • karty z uprawnieniami (pilota, dźwigowego, itp.)

Transakcje elektroniczne oferują wzrost wydajności organizacji, ale również stwarzają poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji. Aby zmniejszyć ryzyko, wiele organizacji i agencji rządowych zastępuje tradycyjne metody logowania się do systemu (nazwa użytkownika i hasło) certyfikatami cyfrowymi, które umożliwiają uwierzytelnianie, szyfrowanie i podpisy elektroniczne. Do nich szczególnie adresowana jest oferta systemów kartowych.


ORGANIZACJE

 • instytucje państwowe, ministerstwa
 • instytucje opieki zdrowotnej
 • wojsko
 • energetyka
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • uczelnie, szkoły
 • stowarzyszenia
 • duże zakłady pracy

SYSTEMY KARTOWE – SKŁADOWE SYSTEMU

 • funkcje oprogramowania zarządzania kartą i uprawnieniami
  • podpis elektroniczny kwalifikowany i niekwalifikowany
  • personalizacja kart
  • sprzedaż i obsługa klienta, pracownika, studenta i in.
  • monitorowanie i transmisja danych z czytników kart
  • rozliczenia pomiędzy podmiotami za poszczególne usługi
  • monitorowanie pojazdów
  • raportowanie i analizy
  • zapewnienie bezpieczeństwa danych
 • program graficzny do nadruku kart
 • system zabezpieczenia karty High Secure
 • system zabezpieczenia danych
 • hardware: komputery, drukarki kart plastikowych, czytniki, kodery
 • karty plastikowe elektroniczne każdego typu, (blankiety elektronicznej legitymacji studenckiej, karty lojalnościowe, identyfikatory pracownicze, karty systemu KD i RCP, legitymacje uczniowskie , karty zwykłe)
 • inne identyfikatory cyfrowe: Token, nośniki USB
 • urządzenia do mailingu
 • kopertownice
 • materiały eksploatacyjne

NASZA OFERTA OBEJMUJE

 • Pomoc w integracji technologii kart elektronicznych lub innych identyfikatorów elektronicznych z systemami, aplikacjami i urządzeniami organizacji.
 • Przygotowanie systemów i aplikacji do współpracy z kartami elektronicznymi.
 • W przypadku wyboru oprogramowania z oferty CS FMN, usługi doradcze zostaną rozszerzone na konkretne cechy funkcjonalne, standardy API, opcje dostosowania do potrzeb organizacji.
 • W przypadku wyboru oprogramowania i produktów spoza oferty CS FMN, pomoc w dobraniu rozwiązania, ocena mocnych i słabych stron wybranej technologii, pomoc w optymalnej integracji z infrastruktura organizacji.
 • Projekt, wycena, wdrożenie, integracja.
 • Pomoc w opracowaniu specyfikacji przetargowej SIWZ
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.