Taśmy holograficzne

CENTRUM KART PLASTIKOWYCH (CKP) stosuje taśmy holograficzne produkcji HID Global (Fargo) z hologramami wykonanymi w różnych technikach. Pokazane poniżej techniki holograficzne zawierają najwyższe standardy bezpieczeństwa jakie można uzyskać obecnie w dziedzinie kart plastikowych.

ELEMENTY SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ WIZUALNYCH TAŚM FARGO

Taśmy holograficzne Fargo

1. Indywidualny lub standardowy Nano Tekst

Na zdjęciu został powiększony o 2000%. Jest widziany jedynie przy dużym powiększeniu, linie są złożone z mikroskopijnych znaków alfanumerycznych i są umieszczone w obrębie obrazu hologramu. W kółku, na obrazie standardowym, w górnej i dolnej krawędzi globu wpisane jest słowo „VALID”. Należy zwrócić uwagę, że w wyznaczonych miejscach znajdują się celowo popełnione błędy i umieszczone jest słowo „VALDI”, co dodatkowo stanowi kolejne zabezpieczenie i utrudnienie dla fałszerza.

2. Indywidualny lub standardowy ukryty tekst

Jest to jedno z najbardziej wyrafinowanych, ukrytych zabezpieczeń wizualnych. Niewidoczne w standardowym świetle znaki alfanumeryczne widoczne są dopiero po oświetleniu laserem, co czyni je znakomitym rozwiązaniem w sytuacjach wymagających najwyższych form zabezpieczenia, gdzie potwierdzenie autentyczności karty jest decydującym czynnikiem. W standardowej wersji obrazu FARGO, przedstawionej na ilustracji sześć obszarów z ukrytym tekstem umieszczonych jest na kontynentach:

  • Antarktyda – AUTHENTIC
  • Afryka – SECURE
  • Australia – APPROVE
  • Ameryka Północna – VALID
  • Ameryka Południowa – SAFE
  • Europa/Azja – GENUINE
3. Indywidualny lub standardowy Mikro Tekst

Na zdjęciu został powiększony o 1000%. Mikroskopijne czcionki są tak szczegółowe, że są nie do wykonania przez drukarki termosublimacyjne, laserowe czy atramentowe. Innymi słowy celowo wkomponowywane w obraz hologramu znaki alfanumeryczne widoczne są tylko w silnym powiększeniu. Na standardowym obrazie FARGO słowa „NO FRAUD” widoczne są na zewnętrznych giloszach.

4. Indywidualne lub standardowe zmienne obrazy

Indywidualne lub standardowe zmienne obrazy składają się z kilku obrazów dających przy poruszaniu kartą złudzenie animacji. Dzięki temu efekt ten jest bardzo czasochłonny i trudny do osiągnięcia dla fałszerzy. Na przykład na standardowym obrazie FARGO gwiazdy sprawiają wrażenie oddalających się od wizerunku Ziemi.

5.  Indywidualne lub standardowe lustrzane obrazy

Element ten zapewnia bardzo wyrafinowaną formę animacji. W rezultacie jest on niezwykle trudny do skopiowania. Polega na zamianie obrazu w jego lustrzane odbicie, względem jednej lub więcej osi symetrii obrazu.
Na standardowym obrazie FARGO mały wizerunek globu zmienia się w odbicie lustrzane względem pionowej osi symetrii.

6.  Indywidualne lub standardowe gilosze Fine Line

Widziane pod różnymi kątami złożone układy linii sprawiają wrażenie ruchu. Zbyt małe, by zostać powielone na zwykłych drukarkach mogą zostać łatwo zweryfikowane gołym okiem poprzez poruszenie kartą. Na standardowym obrazie FARGO linie „poruszają się” wokół wizerunku globu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i w stronę przeciwną.

7.  Indywidualny lub standardowy pseudo kolor

Efektowny i atrakcyjny element zabezpieczenia karty trudny do skopiowania i bez wątpienia łatwy do zweryfikowania. Oglądane pod danym kątem obrazy widziane są w kolorach metalicznych, zaś pod innym – w kolorach rzeczywistych. W standardowym obrazie FARGO widoczne są różne kolory umieszczone na flagach.

8.  Indywidualne lub standardowe gilosze dwu- i trójwymiarowe

Gilosze te stanowią obraz tła będącego kombinacją dwu i trójwymiarowych wstęg, widocznych gołym okiem. Na standardowym obrazie FARGO współgrają one z pozostałymi zabezpieczeniami, zapewniając spoistość obrazu holograficznego całej karty.

INDYWIDUALNE HOLOGRAMY NA FOLIACH LAMINACYJNYCH

Klient sam wybiera poziom bezpieczeństwa karty poprzez dobór dowolnych elementów wizualnych. Na przykład może umieścić we wzorze własnego logo, tekstu lub obraz. Projekt hologramu indywidualnego wykonuje grafik CKP, natomiast Klient go zatwierdza. Projekt pozostaje własnością Klienta i jest do jego dyspozycji.
Centrum Kart Plastikowych może pochwalić się wykonaniem wielu projektów hologramów High Secure do taśm drukarkowych. Referencje przedstawiamy na żądanie Klienta.

Podsumowując tego typu karty z laminacją zabezpieczającą zalecane są dla dużych korporacji i instytucji rządowych w których przykłada się wielką wagę do poziomu bezpieczeństwa i stopnia trudności skopiowania karty.
Te wysokiej rozdzielczości obrazy holograficzne mogą składać się z ośmiu różnych rodzajów zabezpieczeń wizualnych, które można dowolnie wybierać i łączyć. W rezultacie w połączeniu stanowią one znakomite narzędzie do uszczelnienia systemu identyfikacji personalnej

STANDARDOWE TAŚMY HOLOGRAFICZNE (FOLIE) LAMINACYJNE HIGH SECURE

W ofercie posiadamy taśmy holograficzne laminacyjne oraz filmy retransferowe ze standardowym wzorem holograficznym High Secure. Holograficzne taśmy laminacyjne stosuje się tylko w drukarkach z modułem do laminacji, natomiast holograficzne filmy retransferowe tylko w drukarkach retransferowych (HDP5600, HDP8500).
Centrum Kart Plastikowych (CKP) posiada w stałej sprzedaży obydwa rodzaje taśm holograficznych.

taśmy holograficzne
Podsumowując laminacja filmem standardowym High-Secure zapewnia doskonały, wielopoziomowy sposób zabezpieczenia. Łączy on w sobie szereg elementów wizualnych.

Parametry techniczne holograficznej folii do laminacji:
  • po pierwsze najwyższa odporność na próby fałszerstwa
  • po drugie bardzo dobra odporność na ścieranie
  • oraz bardzo dobra odporność chemiczna

Powrót