Urządzenia do kart plastikowych

Posiadamy w swojej ofercie specjalizowane urządzenia do kart plastikowych umożliwiające zarówno produkcję jak i dystrybucję kart i dokumentów w formie karty plastikowej.

Nanoszenie dowolnej grafiki na powierzchnię karty w tym dane personalne osoby wykonujemy na drukarkach do kart. Druk wypukły (jak np. na karcie kredytowej) – wykonujemy na urządzeniach zwanych embosserami. Wyprodukowaną kartę można następnie dystrybuować np. drogą pocztową, w kopercie z listem przewodnim. Za ten etap odpowiada urządzenie zwane mailerem którego elementem jest kopertownicą.

Wszystkie urządzenia mogą być łączone do postaci jednej linii produkcyjnej, w pełni zautomatyzowanej. Następnie karta plastikowa jest automatycznie podawana na kolejne stanowiska do wykonania następnych etapów produkcji. Natomiast obsługa zajmuje się wyłącznie nadzorem i uzupełnianiem surowców.

Urządzenia do kart plastikowych